द्वन्द्वमा घाइते भएकालाई जर्बजस्ती अवकाशमा पठाउने एआइजी गौतमको संकेत