कस्ता कारणले पुरुषको तुलनामा महिलामा मुटुको समस्या बढी हुन्छ ?