सहकारी ठगी प्रकरणको कार्यविधि मस्यौदा बनाउने जिम्मा समितिको सचिवालयलाई दिइयो