भेरी नगरपालिकामा परीक्षणका रूपमा हाइब्रिड बीउ उत्पादन सुरु