नैतिकता पचाएका देउवा , दाहाल र रवि : विकृत राजनीतिका महारथी