अज्ञात रोगले जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा २३ भेडा मरे