किताबी ज्ञानले मात्रै नहुने भन्दै विद्यार्थीलाई कपाल काट्ने सीप सिकाउँदै