मध्य र पश्चिमी तराईमा तीन दिन अत्यधिक गर्मीको सम्भावना