बझाङको विद्यालय भवन निर्माणमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको  सहयोग