पैठारी शुल्क तिर्न निगम सहमत भएपछि नेपाल आउन थाले सीमामा रोकिएका ग्यास बुलेट