मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्न २५ मन्त्रालय, ६ उपप्रधानमन्त्री !