मन्त्री छनोटमा सम्मानजनक स्थान नदिएको भन्दै कोइराला समूहले जनायो आपत्ति